Oslava

 

Co se na těchto stránkách nedovíte? – Rozhodně ne to, jak má vypadat „ta správná“ květinová slavnost. Dovíte se tu naopak, jak květinová slavnost vypadat může.
Unitáři jsou svobodomyslní lidé, kteří mají rádi tvůrčí a někdy až hravou spiritualitu. Naopak nechtějí druhým ani sobě samým předepisovat jediný správný způsob slavení.
Pokud jste unitáři – a dokonce i pokud unitáři nejste – třeba vás tyto stránky inspirují k vašim vlastním oslavám.

Oltář připravený ke květinové slavnosti v Boise Unitarian Universalist Fellowship congregation https://boiseuu.org/wp/worship/holidays-and-traditions/

Květinová slavnost je oslavou života a životní síly. Proto se koná obvykle v květnu nebo červnu. Samozřejmě, unitáři žijí po celém světě a mají různé možnosti. V jednotlivých zemích rozkvétají touto dobou místní květiny – jiné na jihu USA a jiné v severských zemích. A samozřejmě, v místních tradicích mají i odlišný význam.

Někteří unitáři spojují květinovou slavnost s oslavou nějakého dalšího jarního svátku, například keltského Beltain (Beltine), 30. dubna. Starý svátek plodivých sil země i lidí, se zde spojuje s novodobou oslavou života, vytvořenou N. F. Čapkem. V jednotlivých obcích může pokračovat rozžehnutím Belenova ohně, stavěním májky nebo jinými místními zvyky.

V dalších obcích spojují se Dnem matek (obvykle 2. květnovou neděli). Na takové oslavě bývá hodně dětí, která s sebou přinášejí dárky pro maminky, připraví pro ně nějaký další program. Taková oslava spojuje sílu života s oslavou mateřství.

Letošní květinová slavnost spojená s oslavou Dne matek v Delaway County. http://www.uucdc.org/calendar/mothers-day-flower-communion-service-0

V den květinové slavnosti zpravidla členové společenství shromažďují květiny v předsálí. Dovnitř je pak vnášejí děti, které mohou mít k této příležitosti zváštní oblečení. Pokud děti nemají mít jen funkci roztomilých družiček, ale mají slavnost skutečně prožít, vyžaduje taková oslava určitou přípravu.

Roztomilé družičky…

…a pomocníci na květinové slavnosti. –  http://www.pilgrimhouseuua.org/pmwiki/pmwiki.php?n=PH.News

Někde si členové sami berou ze společné vázy květinu, kterou donesl někdo jiný, jinde květiny rozdává duchovní, který slavnost vede. Takové pojetí připomíná více křesťanské svaté přijímání.

Duchovní z unitářské kongregace v Montclair rozdává květiny jednotlivým účastníkům http://www.uumontclair.org/worship/rituals-and-celebrations/flower-communion/

Květinová slavnost je jedním z nejvýznamnějších unitářských svátků. Pro řadu společenství je to příležitost k oslavě pod širým nebem. Po obřadu může následovat společný pokrm a piknik na dekách. Setkají přátelé a známí, kteří se dlouho neviděli.

Venkovní květinová slavnost v Elora & Fergus Unitarian-Universalist Church v kanadském Ontariu http://www.efuuc.org/?Photo_Gallery:Flower_Communion%2C_2005

Podoba slavnosti může být různá, ale jedno by tam rozhodně být nemělo: Umělé květiny. N. F. Čapek k tomu napsal: „Květinka je božská. Neuděláš ji, kdyby ses namáhal sebevíc. Jen mrtvý padělek, bez vůně a života dokážeš, nic víc.“ Umělá květina sice nevadne jako ta pravá, ale s pomíjivostí jí chybí i život.

Nicméně i v tom má každý účastník volnost, takže ve společném koši se může objevit nejen ta umělá květina, ale třeba i z papíru nebo na papíru nakreslená. Unitáři jsou tvůrčí a někomu třeba vadí trhání květin, a tak ji nakreslí, anebo přinese živou v květináči.

Snímek z květinové slavnosti spojené s mezináboženským setkáním, konaná 17. září 2005 v Joe Chillura Park Tampa na Floridě – http://patioparadisefountains.com/Pages/IFSmaintext.html

Při té různosti se vtírá myšlenka: nedala by se květinová slavnost uspořádat i na podzim, třeba s chryzantémami, slaměnkami a lampiónky? – Dala, měla by už ale jinou atmosféru. Nebyla by spojená s jarním sluncem, světlým večerem a možností posedět venku.

A nakonec dodejme, že i při té nejvážněji brané květinové slavnosti může být legrace – a i v té legraci velká opravdovost:

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑