Domů

Vítejte na stránkách věnovaných Květinové slavnosti, její historii, pozadí i současnému pojetí.

Květinová slavnost je oslavou lidské jednoty v různosti, ale v širším smyslu i jednoty veškerenstva, a také oslavou jara a života. V dnešní době je slavena v různých zemích na světě, a v různých náboženských denominacích.  Kořeny této slavnosti však spočívají u nás, v českých zemích, a dokonce přímo u nás, u českých unitářů.

Co se na těchto stránkách nedozvíte? – Rozhodně ne to, jak má vypadat „ta správná“ květinová slavnost. Dozvíte se tu naopak, jak květinová slavnost vypadat může. Unitáři jsou svobodomyslní lidé, kteří mají rádi tvůrčí a někdy až hravou spiritualitu. Naopak nechtějí druhým ani sobě samým předepisovat jediný správný způsob slavení.

Pokud jste unitáři – a dokonce i pokud unitáři nejste – třeba vás tyto stránky inspirují k vašim vlastním oslavám!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑