Inspirace ze současnosti

Plamen a květina
Jarmila Plotěná
Zapálení a zhasnutí kalicha vhodné pro květinovou slavnost
Zapalování:
Co má společného plamen svíce a květina? Sotva se objeví, upřou se na ně zcela bezděčně oči, neboť přinesly změnu. Plamen zazářil světlem, květina krásou – přijměme jejich poselství. A žehnejme přínosnému světlu a žehnejme kráse… Buďme společně přítomni na obřadu Jednoty v různosti. Buďme vždy vědomě přítomni na posvátnosti každodenního života.
Zhasínání:
Do všednosti každodenního života vnesme povědomí o tom, že každá chvíle je posvátná! Dnes tady plamen zazářil světlem, květina krásou – přijměme jejich poselství.

Slunečnice
Karel Hašpl
Responzivní čtení vhodné pro květinovou slavnost
Symbol našeho společenství je květina – slunečnice. Ta se dívá vždy k slunci.
K světlu, k slunci, k pravdě a k Bohu se obracíme i my.
Jako slunce zlatí svými paprsky náš svět, že se může na světle ukázat každý květ ve svém nádherném šatě, tak i my chceme svým úsilím vnášet světlo a hřejivé paprsky lásky do světa kolem sebe.
Přispějme tomu, aby se tento svět ukázal ne ve stínu a tmě, ale stranou světlou, slunečnou a nadějnou.
Není třeba vytvářet doktríny a dogmatické svátosti. Svátostí je život sám!
Hledáním moudrosti a vědomou cestou upravujme úseky života
a hleďme celý život prosvítit a posvětit, aby od dnů narození do dnů odchodu zářil slunečními paprsky, jasem a čistotou!
To je naše duchovní cesta.
Jako slunečnice se obracejme k slunci, symbolu toho nejvyššího a nejcennějšího, co v životě lze mít.
K světlu, k slunci, k pravdě a k Bohu se obracíme i my.

Žehnáme květům
Slova a hudba Ladislav Pivec
Napsáno přímo pro květinovou slavnost. Společenství lidí dobré vůle požehná květinám, aby tím tak i přijalo požehnání od květin.
Notový záznam v PDF

Přines květinu k nám
Slova a hudba Ladislav Pivec
Napsáno přímo pro květinovou slavnost. Každý je zván přinést květinu a podílet se tak na vytváření duchovního společenství.
Notový záznam v PDF

Ó barvy, vůně
Slova a hudba N. F. Čapek
Píseň často zpívaná při českých květinových slavnostech. Jak to nejmenší, i to největší je součástí našeho světa, na kterém bereme podíl už jen životem samým. Za vším můžeme tušit a vnímat stvářející sílu vesmíru a veškerenstva.
Notový záznam v PDF

V tobě se vidím, kvítečku boží
Slova Bohdana Hašplová, hudba N. F. Čapek
Oslava jednoty v různosti květinovou slavností nabízí hluboký osobní prožitek, a to se v této písni zdůrazňuje.
Notový záznam v PDF

Mně stojí za to žít
Tento text napsal Čapek 31. března 1942 v koncentračním táboře Dachau. Uchovala jej jeho dcera Zora, která byla vězněna spolu s ním. Hudbu složil Petr Samojský.
Notový záznam v PDF

Mezinárodní květinová slavnost. Hudba pro sbor, orchestr a varhany
Autorem je český skladatel a varhaník Karel Loula
Nahrávka hudby složené pro výroční unitářskou Květinovou slavnost, kterou jsme slavili v rámci oslav 90. výročí založení českého unitářství. Při poslechu se neubráníte pocitu cestování v čase, při kterém ochutnáte atmosféru 20. let 20. století, kdy vzniklo české unitářství.

Podzim života
Loutkový film na motivy života Norberta Fabiana Čapka. Film byl vytvořen u příležitosti oslav 100. výročí založení českého unitářství, a jako pocta N. F. Čapkovi za jeho nezlomnou vůli a oběť vlastního života.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑